رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

جمعه 6 مرداد ماه 1396 ساعت:
نسخه 95.11.01
IP Address: 10.10.10.254
 
دانشگاه آزاد اسلامي

 

1-توصیهمی شود از مرورگر های مطمئن و بروز(مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.

2- رمزعبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.

3- پس ازانجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

4-پرداخت  شهریه فقط بصورت الکترونیکی انجاممی شود. درغیر اینصورت عواقب احتمالی به عهده دانشجو خواهد بود.

 

 

                       

 


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.